Εταιρικά πακέτα

Η εταιρική συνδρομή μπορεί να μεταβιβάζεται και δεν είναι προσωπική. Οι εταιρείες – μέλη του Club μπορούν να χρησιμοποιούν τις συμμετοχές (μία ή δύο) για να προσκαλούν στελέχη ή/και συνεργάτες τους.

Ετήσια συνδρομή: €350

  • Υποχρεωτική προαγορά 8 συμμετοχών ανά έτος, δηλαδή μία συμμετοχή ανά εκδήλωση – δείπνο: €1.200
  • Δυνατότητα προαγοράς δύο συμμετοχών ανά εκδήλωση – δείπνο, για 8 εκδηλώσεις ανά έτος, με έκπτωση 15%: €2.040
  • Δυνατότητα προαγοράς περισσότερων συμμετοχών ανά εκδήλωση – δείπνο, κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Έλλη Δούκα, Υπεύθυνη Μελών (ellie.douka@utiledulci.club, τηλ.: 6948.041102)