Εταιρικά πακέτα

Η εταιρική συνδρομή μπορεί να μεταβιβάζεται και δεν είναι προσωπική. Οι εταιρείες – μέλη του Club μπορούν να χρησιμοποιούν τις συμμετοχές (δύο ή πέντε) για να προσκαλούν στελέχη ή/και συνεργάτες τους.

Εγγραφή: 300 ευρώ

Ετήσια συνδρομή: 700 ευρώ

Πακέτο 1:

Δύο συμμετοχές ανά εκδήλωση – δείπνο, για 11 μήνες του έτους, οι οποίες προπληρώνονται κατά την εγγραφή: 3.300 ευρώ.

Πακέτο 2:

Πέντε συμμετοχές ανά εκδήλωση – δείπνο, για 11 μήνες του έτους, οι οποίες προπληρώνονται κατά την εγγραφή: 7.500 ευρώ (αντί για 8.250 ευρώ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Έλλη Δούκα, Υπεύθυνη Μελών (ellie.douka@utiledulci.club, τηλ.: 6948.041102)