Κανόνες λειτουργίας

  • Οι σύζυγοι/σύντροφοι των μελών μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, χωρίς υποχρέωση συνδρομής.
  • Η πληρωμή των συνδρομών και των συμμετοχών στις εκδηλώσεις – δείπνα μπορεί να γίνεται και με πιστωτική κάρτα και σε έως 10 άτοκες δόσεις.
  • Οι γνωστοί των μελών που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις – δείπνα μας, γίνονται δεκτοί ως «συμμετοχή γνωριμίας», για μια φορά, καταβάλλοντας μόνον το ποσό που αντιστοιχεί στο δείπνο.