Η ιδέα…

Club UTILE DULCI: το Networking αλλιώς…

Πρόκειται για την άφιξη, και στην Ελλάδα, του concept “business, food and wine”, στο πλαίσιο ενός club μελών, κάτι αρκετά διαδεδομένο στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το Club UTILE DULCI (προφέρεται «ούτιλε ντούλκι» – www.utiledulci.club), το οποίο σημαίνει στα λατινικά «το τερπνόν μετά του ωφελίμου», είναι ένα Club, τα μέλη του οποίου – κυρίως, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών και ελεύθεροι επαγγελματίες – συνδέονται με την κοινή τους αγάπη για το κρασί και το φαγητό. Τα μέλη του Club UTILE DULCI συναντώνται περίπου οκτώ φορές ετησίως, σε μια βραδιά κατά την οποία συζητούνται θέματα που αφορούν στον κόσμο του επιχειρείν, αλλά και γενικότερα θέματα του δημόσιου διαλόγου, δοκιμάζονται υψηλής ποιότητας κρασιά και ακολουθεί γαστρονομικό δείπνο με την επιμέλεια ενός διακεκριμένου και διαφορετικού κάθε φορά chef. Πρόκειται, ειδικότερα, για εκδηλώσεις που προσφέρονται, πέραν της οινικής και γαστρονομικής απόλαυσης, για networking, κυρίως ανάμεσα σε επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών και ελεύθερους επαγγελματίες.